top of page
B7-倉-P.jpg

ศูนย์ความงาม

เปิดในเดือนกรกฎาคม 2564

ศูนย์ความงามของเราเป็นโซลูชันที่ประสบความสำเร็จสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดเก็บทั้งในหลายอุณหภูมิ และมีความสามารถในทำงานผ่านหลายช่องทางพร้อมกัน (omni-channel) โดยเราใช้ AGV และระบบรถรับส่งพาเลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและจัดเก็บสินค้าภายในศูนย์ความงามของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตโครงการ

อุปกรณ์บูรณาการ

・ระบบที่ผสานการทำงานของรถรับส่งแบบ AGV และแบบ pallet-based shuttle เครื่องแรกของโลก

・ความจุ:

- ตำแหน่งพาเลทมากกว่า 3,600 ตำแหน่ง

- มีชั้นวาง AGV กว่า 1,200 แห่ง พร้อม 68,000 จุด สำหรับการเบิกสินค้าด้วยระบบเครื่องยนต์ PCS

・Pallet-based Shuttle

・AGV system interacted with shuttle for auto-replenishment

・Conveyor and sorte

System Integrated

WMS

ERP ของลูกค้า

WES/WCS

VIS

bottom of page