top of page
Town%20hall%20at%20LR%20cafe%20in%20Feb%

CAREER

เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ในยุคที่ไม่แน่นอนและท้าทายนี้ เราต้องมีความคล่องตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับให้เป็นไปตามที่โลกต้องการ เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก แต่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้า นี่ไม่ใช่โครงการขนาดเล็ก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรากำลังทำมัน

6 ลักษณะเด่นของ ALPers

เพื่อให้อุตสาหกรรมง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ALPer จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อบรรลุภารกิจ "CHANGE FOR BETTER"

客-白.png

Customer Centric

ALP เริ่มต้นจากประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลักและทำงานแบบย้อนหลัง ตั้งแต่การติดต่อ จนถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา เราต้องการให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ดี เพียงถ้าเราทำขั้นตอนเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน - ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อเราก็จะเปลี่ยนไปและมองเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการได้ การทำงานตามแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกคำขอของลูกค้า แต่ต้องมีความสามารถในการอธิบาย ศึกษาวิจัย และพิสูจน์ว่าข้อเสนอของเราเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดในตลาด โดยต้องยึดแนวคิดหลักคือ "ความพึงพอใจอย่างยั่งยืนของลูกค้า"

創新-白.png

Creative Minded

ALP ภูมิใจในความสามารถของเราเองในการสร้างสรรผลงานที่ดี ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งใหม่ โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรม การเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ยังหมายถึงคุณได้สร้างผลงานขึ้น โดยเกิดจากการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เรายึดถือคติว่า ไม่มีทางลัดใดที่จะนำไปสู่ความสร้างสรรค์ได้ แต่เราเชื่อมั่นในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมองหาวิธีแก้ไขปัญหาไปจนถึงปลายทาง

知慾-白.png

Curiosity Driven

เรามักตั้งคำถาม แสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเราเข้าใจมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีสิ้นสุด ความกระหายความรู้และความสามารถในการเรียนรู้จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

客-白.png

Customer Centric

ALP เริ่มต้นจากประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลักและทำงานแบบย้อนหลัง ตั้งแต่การติดต่อ จนถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา เราต้องการให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ดี เพียงถ้าเราทำขั้นตอนเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน - ทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อเราก็จะเปลี่ยนไปและมองเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการได้ การทำงานตามแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกคำขอของลูกค้า แต่ต้องมีความสามารถในการอธิบาย ศึกษาวิจัย และพิสูจน์ว่าข้อเสนอของเราเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดในตลาด โดยต้องยึดแนวคิดหลักคือ "ความพึงพอใจอย่างยั่งยืนของลูกค้า"

創新-白.png

Creative Minded

ALP ภูมิใจในความสามารถของเราเองในการสร้างสรรผลงานที่ดี ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งใหม่ โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรม การเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ยังหมายถึงคุณได้สร้างผลงานขึ้น โดยเกิดจากการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เรายึดถือคติว่า ไม่มีทางลัดใดที่จะนำไปสู่ความสร้างสรรค์ได้ แต่เราเชื่อมั่นในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมองหาวิธีแก้ไขปัญหาไปจนถึงปลายทาง

知慾-白.png

Curiosity Driven

เรามักตั้งคำถาม แสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเราเข้าใจมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีสิ้นสุด ความกระหายความรู้และความสามารถในการเรียนรู้จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

全盤-白.png

Comprehensive in Thought

เพื่อทำให้งานออกมาดีและมีประสิทธิภาพ เราต้องคิดอย่างรอบคอบ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมาจากหลายองค์ประกอบ รวมถึงผู้คนที่หลากหลายก็เป็นสาเหตุของปัญหาได้เช่นกัน เพราะต่างคนต่างความคิดต่างมุมมอง เรารู้ดีว่าความแตกต่างเหล่านี้จะนำพาไปสู่ทางแยกที่ต้องตัดสินใจ เราภูมิใจในความสามารถของเราเองในการไล่เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและความกล้าในการตัดสินใจ โดยต้องมีความเข้าใจและให้ความสำคัญ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ร่วมงานและต้องมีการสื่อสารกันอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเป็นคนที่คิดอย่างรอบคอบ และทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

fast-白.png

Speedy in Action

คำนวณความเสี่ยงมากกว่าการวิเคราะห์ปัญหามากเกินไป! เมื่อต้องตัดสินใจ เราก็ตัดสินใจเลย บางครั้งการใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เราหวังว่า ALPer ทุกคนจะใส่ใจในทุกรายละเอียดในการทำงาน เพราะตอนนี้เรากำลังทำงานในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หัวหน้าต่างก็คาดหวังการตัดสินใจเพื่อก้าวผ่านความท้าทายของทีม และเมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว ทุกคนต้องทำให้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์แบบ

精簡化-白.png

Simple in Execution

การมีความสามารถในการลดทอนความยุ่งยาก หรือทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งหัวใจหลักในแก้ไขปัญหานี้คือต้องมีความรอบคอบและมีการสื่อสารกัน

IMG_6620-12-2_edited.jpg

ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม - ผู้นำในด้านการเปลี่ยนแปลง

เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์, ALP ได้สร้างทีมงานที่มีความสามารถมากมายจากหลากหลายสาขา ทั้งควบคุมดูแลการก่อสร้าง, โซลูชั่นห่วงโซ่อุปทาน และระบบไอที ALP ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารและการให้บริการเข้าร่วมทีม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานในศูนย์โลจิสติกส์ ด้วยความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรทางการเงินและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของบริษัท ทำให้ ALP มีศักยภาพในการดำเนินงานและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ โดยมากกว่า 45% ของ ALPer เป็นพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีการเริ่มต้นที่ดีและมีความยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรือมีประสบการณ์แค่ไหน แต่ความคิดเห็นของทุกคนจะมีคนคอยรับฟังเสมอที่ ALP

เป็นผู้ชี้นำทิศทางให้แก่ ALPer ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

นำเสนอคุณค่าและความใส่ใจของแบรนด์ จากทีม ALP และ ALPer เผยแพร่ออกสู่โลกภายนอก

รวบรวม, เชื่อมต่อ, ผลักดัน และพัฒนาทีม ALPer ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่น่าจดจำ

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการจัดการทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท ALP

4_edited.jpg
c477db0296be8b4579491c1af8a3c60b4_462069

สร้างโลกใบใหม่โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการออกแบบคลังสินค้าที่น่าทึ่งเป็นครั้งแรก

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นำเสนอบริการโลจิสติกส์ที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาการบูรณาการเข้าด้วยกัน

การันตีความสำเร็จด้วยความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหน้าที่หลักคือเป็นสื่อกลางระหว่างทีมผลิตภัณฑ์ของ ALP กับลูกค้า และต้องเข้าใจความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเป็นภาระทางด้านความยากลำบาก การแปลงแปลงในวงการอุตสาหกรรมยิ่งทำให้เราพบความท้าทายมากขึ้นเท่านั้น มีเหตุใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อดีคืออะไรบ้าง? อะไรทำให้ ALPer ต้องออกจากสถานะความสะดวกสบายและการทำงานที่แตกต่างออกไปบ้าง?

เราต้องการให้คุณเปลี่ยนอุตสาหกรรม

เรากำลังมองหาผู้มีความสามารถพิเศษที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของคุณ หากคุณเชื่อในคุณค่า “Change for Better” ของเรา นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าคุณยืนหยัดเพื่ออะไร!

แบ่งปันประวัติส่วนตัวของคุณกับเรา! career@alp.global

bottom of page