top of page

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอบริการโลจิสติกส์ที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาการบูรณาการเข้าด้วยกัน

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะคิดวิเคราะห์เป็นหลักการทำงานของทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ เราทำงานโดยเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ และหุ่นยนต์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นกระบวนการทำงานผ่านระบบดิจิทัลของ ALP เพื่อจัดการกับปัญหาและลดความซับซ้อนของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้เรามีบทบาทเป็นผู้นำในการปฏิวัติในวงการโลจิสติกส์ครั้งนี้

・การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

・การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

・การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

・การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง

เซลีน เฉิน (Celine Chen)

เซลีน เป็นคนที่ไม่วอกแวกกับสิ่งรบกวนภายนอก เธอสามารถจดจ่อกับงานได้เป็นอย่างดี และมีความสนใจในเรื่องการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน นอกจากนี้เธอไม่เพียงแต่เป็นพนักงานที่ทุ่มเทเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่กระตือรือร้นและเป็นมิตรอีกด้วย เซลีนเข้าร่วม ALP ในปลายปี 2562 ในตำแหน่ง Front-end engineer ในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_6232.JPG
bottom of page