top of page

โลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยี

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เรานำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้แก่อุตสาหกรรม โดยผ่านการสำรวจ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทีมงานทุกคนได้ทุ่มเทกำลังให้แก่งานด้าน Tech-Enabled Logistics ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผนวกทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าไว้ด้วยกัน จนได้เป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร

・การวางแผนโซลูชันด้านโลจิสติกส์

・กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยี

・การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง

เคลเลน หลิน (Kellen Lin)

เคลเลน จากแผนกโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยี ได้ร่วมงานกับ ALP ตั้งแต่ต้นปี 2564 เขาสร้างความประทับใจให้แก่คนรอบตัวด้วยนิสัยที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา เขาคือทีมงานคนแรกๆ ที่เป็นผู้วางแผนโซลูชันและสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัท เคลเลนช่วยเหลือลูกค้าในการปรับใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ และเป็นสมาชิกหลักของทีมโซลูชันโลจิสติกส์ ทำให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพ, ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

IMG_6319.JPG
bottom of page