top of page

ศูนย์ไวน์

เปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560

เราต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องคลังจัดเก็บไวน์และสุรา โดยปรับให้เป็นคลังเก็บไวน์อัตโนมัติแห่งแรกในไต้หวัน สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับความต้องการในการควบคุมอุณหภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมไวน์และสุรา

ขอบเขตโครงการ

อุปกรณ์การผสานเข้าร่วม

・การจำหน่ายไวน์: เก็บไวน์ได้มากกว่า 3.5 ล้านขวด ・ความจุ: วางพาเลทได้มากกว่า 6,000 ชิ้น และวางกล่องได้ 10,000 กล่อง

・ความจุขาออก: รองรับคำสั่งซื้อได้มากกว่า 1,000 รายการต่อวัน ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการขนย้าย

・Unit-load AS/RS, Mini-load AS/RS

・Put-to-light order sorting system

・Pallet-based and carton-based conveyor

・Sorter

ระบบการผสานเข้าร่วม

WMS

WCS (ระบบควบคุมคลังสินค้า) สำหรับ AS/RS, 

สายพานลำเลียง, เครื่องคัดแยก

_

bottom of page