top of page
IT_edited(1).jpg

ALPOS

ข้อมูลแบบเรียลไทม์และความแม่นยำ เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานท่ามกลางตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปัจจุบันการรวบรวมระบบปฏิบัติการอัตโนมัติและระบบซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ALPOS ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า ที่รวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกอัตโนมัติต่างๆ ไว้ในระบบ all-in-one และติดตามอุปกรณ์หลายเครื่องได้ผ่านระบบ multi-device

ALP OS.jpg

OMS

OMS ช่วยให้ลูกค้าดำเนินการผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับคลังสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งหลายแห่ง

/ เชื่อมต่อกับลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อภายนอกจากหลายแหล่ง และส่งออร์เดอร์ไปยังคลังสินค้าแต่ละแห่ง

/ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อทำการส่งมอบจนถึงปลายทาง

WMS

WMS ติดตามสถานะสินค้าคงคลังและตำแหน่งที่จัดเก็บภายในเครือข่ายโลจิสติกส์ของ ALP

/ การจัดการสินค้าคงคลังรายวัน

1. รักษาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลสินค้า เช่น สถานที่ ตัวเลข น้ำหนัก และขนาด

2. ให้ความสำคัญและเพิ่มความเร็วในการหยิบสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยจัดลำดับความสำคัญของการหยิบคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

/ การจัดการสินค้าคงคลังในช่วงเวลาที่เหมาะสม

1. แนะนำวิธีการรับสินค้าและเติมสินค้าคงคลัง เพื่อรักษาสต็อกสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามมาตรฐาน

WES

WES รวบรวมและควบคุมฮาร์ดแวร์อัตโนมัติทั้งหมดภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียว

/ มอบสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยระบบอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เฟซ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้

/ ลดเวลาในการเรียนรู้ ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

VIS

VIS นำเสนอข้อมูลระบบโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการและจัดการคลังสินค้า

/ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบเรียลไทม์และแสดงข้อมูลคลังสินค้าที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติการ

/ รองรับการจัดการที่หลากหลาย เช่น ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ของอุปกรณ์ต่างๆ

bottom of page