top of page

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง

ไม่เพียงแค่การสร้างโกดัง แต่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งนี้น่าประทับใจยิ่งกว่า

PD - Nick

# จากผู้เชี่ยวชาญปริญญาโทวิศวกรรมโยธา กลายเป็นหัวหน้าควบคุมงานในไซต์ก่อสร้าง นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น!

# สนุกกับการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันได้อย่างเต็มที่

ณ ไซต์ก่อสร้างของ ALP จะเห็นร่างสูงใหญ่ของนิก ที่กำลังสวมหมวกนิรภัยและเดินไปมา เพราะง่วนอยู่กับงานรอบๆ ตัว ซึ่งความสุภาพและความกระตือรือร้นในการทำงานของนิกนั้น ทำให้เขากลายเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดจากแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ร่วมงานกับ ALP ในปี 2559 เขาก็ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในคลังสินค้าหลายแห่งของเรา

จากความเข้าใจผิดภายในครอบครัว สู่การได้รับการยอมรับ และการนำพาโลจิสติกส์หยางเหมยให้หลุดพ้นจากกรอบเดิม ๆ ได้สำเร็จ
 

นิกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านทรัพยากรน้ำจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ Chung Yuan Christian University ถึงแม้ครอบครัวเขาจะคาดหวังให้เขาร่วมงานกับบริษัทใหญ่หรือองค์กรของรัฐ แต่เขากลับสนใจเส้นทางเดินที่ต่างออกไป เมื่อเห็นการโฆษณารับสมัครงานของ ALP เขาจึงสมัครด้วยความอยากรู้อยากเห็น และสงสัยว่า "ทำไมบริษัทโลจิสติกส์ถึงต้องการพนักงานบริหารการก่อสร้าง" เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด เขาก็พบว่าทั้งบริการ, ขนาด และขอบเขตของบริษัท ALP นั้นใหญ่เกินความคาดหมายในตอนแรกมาก

 

เมื่อนิกตัดสินใจเข้าร่วม ALP ในขณะนั้น ALP ยังไม่ได้การยอมรับมากนัก ทุกคนคิดว่าเป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์และขนส่งทั่วไป แต่หลังจากที่นิกอธิบายว่าบริษัทเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโกดัง ครอบครัวของเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น แต่พวกเขาก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมนิกที่มีความสามารถมากมาย ถึงเลือกมาสร้างโกดัง แม้จะมีข้อขัดแย้งและความสงสัยจากครอบครัวตลอด แต่นิกก็แน่วแน่ในความตั้งใจของเขาเมื่อศูนย์โลจิสติกส์ที่หยางเหมยสร้างเสร็จ นิกให้ครอบครัวของเขาเข้าสัมผัสกับโกดังโดยตรง ว่าโกดังเป็นได้มากกว่าแค่พื้นที่เก็บของ การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทั้งหมดต้องมองในมุมมองที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและสร้างความประทับใจแบบไม่น่าเชื่อ

ความสำเร็จในการทำงานไม่ได้อยู่ที่ขนาดของโครงการเท่านั้น แต่อยู่ที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของทีม

 

ในทีมก่อสร้างและระบบเครื่องกลไฟฟ้าของแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ALP สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทเป็นผู้บริหารที่ดูแลทุกรายละเอียดของโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ โครงการก่อสร้างมีความเชื่อมโยงกับบทบาทหลัก 3 ด้าน คือ 1) การติดต่อกับลูกค้าเพื่อรับฟังความต้องการด้านพื้นที่ 2) การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพของโครงการ 3) ทางด้านการก่อสร้าง ที่ต้องแยกหน้าที่ระหว่างเครื่องจักรกลกับงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บทบาทของ ALP มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไป โดยพวกเขาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างบริษัทก่อสร้าง, ลูกค้า และผู้กำกับดูแลโครงการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือมุ่งหวังให้การก่อสร้างคลังสินค้ามีมาตรฐานระดับสูงและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

บทบาทของ Nick มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน เขาต้องใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ และต้องบูรณาการโครงสร้างที่ซับซ้อนในเชิงวิศวกรรม นอกจากนี้เขายังให้ผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการเสนอโซลูชั่น " Design thinking" ที่ ALP เสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อรวบรวมและประยุต์แนวคิดทั้งหมดเข้าด้วยกัน ให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินงานจะสำเร็จเกินคาดหมายได้เสมอ

 

สำหรับนิก สมาชิกในทีมเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์เหนียวแน่ว ตั้งแต่เขาเข้าร่วมทีมครั้งแรกในฐานะสมาชิกใหม่ เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีม เมื่อพัฒนาความสามารถของตนมากขึ้น เขาก็เต็มใจที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น แรงผลักดันของเขาล้วนมาจากการเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกคนที่ให้เขาทำงานในหลายๆ ด้าน

Nick ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของตนเอง แต่ยังต้องการแสดงศักยภาพจากการที่เขาได้รับความไว้วางใจจากบริษัท การเป็นผู้นำในการทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จ และการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม ผู้ค้าขาย และลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ความสามารถในการแบ่งเบาภาระงานของผู้อื่น จนถึงการรับผิดชอบดูแลโปรเจ็กต์จนสำเร็จ ทำให้นิกได้รับการไว้วางใจในฐานะผู้สร้างจนนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

IMG_6343.JPG

การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้สร้างความประทับใจ เท่ากับ "การเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น" เพราะนั่นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้

 

สำหรับโปรเจ็กต์ "Design Changes" อาจมีความท้าทายมากมาย เนื่องจากมันไม่เพียงแค่แก้ไขแบบแปลนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง ตารางการทำงาน และต้องคำนึงถึงกฎระเบียบของรัฐบาลอีกด้วย ในขณะที่อุตสาหกรรมมักจะปฏิบัติตามแบบแผนโดยไม่มีการตั้งคำถาม แต่ ALP เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมายาวนาน แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อโลกแห่งอนาคต ในตอนแรกนิกใช้เวลานานในการสื่อสารเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกับพาร์ทเนอร์ แต่ในปัจจุบัน พาร์ทเนอร์เข้าใจแล้วว่าเป้าหมายร่วมกันอยู่ตรงไหน อีกทั้งพาร์ทเนอร์ยังสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอได้เสมอ เช่น ความสูงของท่าจอดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรถบรรทุกโลจิสติกส์ พาร์ทเนอร์ก็จะเริ่มสอบถามนิกว่าเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือไม่

 

การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ไม่เพียงทำให้นิกรู้สึกตื้นตันใจ แต่เขายังหวังที่จะสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเดินทางตามนิยามของ ALP ที่ว่า "การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า" โดยเขาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง ซึ่งจะส่งให้ผู้อื่นเกิดการพัฒนา แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมได้ในที่สุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ ALPer

bottom of page