top of page

ศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซ

เปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2562

ศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนในการดำเนินการ ในขณะเดียวกันก็รวดเร็วและแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมการค้าผ่านระบบดิจิทัล ตอบสนองคำสั่งซื้อที่มีปริมาณน้อยและมีความหลากหลายแตกต่างกันผ่านระบบอัตโนมัติ โดยมี AGV (ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ) เพื่ออัปเกรดประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า

ขอบเขตโครงการ

อุปกรณ์บูรณาการ

・ศูนย์ปฏิบัติการสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

・ความจุ: ชั้นวาง AGV 1,500 ตัว และ 70,000 จุดสำหรับหยิบสินค้า

・ความจุขาออก: คำสั่งซื้อ 15,000 รายการต่อวัน พร้อมระยะเวลาขนถ่ายสินค้า 16 ชั่วโมง

・AGV ขนถ่ายสินค้ามาให้คน (หุ่นยนต์มากกว่า 100 ตัว)

・เครื่องวัดขนาดสินค้าขาเข้า

・ระบบจำแนกคำสั่งซื้อแบบง่ายพร้อมสถานีหยิบ ตรวจสอบ และบรรจุหีบห่อ 1 แห่ง (กำหนดเอง)

・พื้นที่บรรจุสินค้าขาออกพร้อมสายพานลำเลียงและเครื่องคัดแยก

ระบบการผสานเข้าร่วม

WMS

Clients’ ERP

WES/WCS

VIS

bottom of page