top of page

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลจิสติกส์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ใน White Paper ของเรา

IT2.jpg

การนำร่องในระบบ Omni-channel

 • 73% ของผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหลายช่องทาง

 • รายได้จากการขนส่งถึง 50% ล้วนมาธุรกิจค้าขายปลีก (Retail) ระบบที่สามารถช่วยจัดการกับการค้าปลีกที่ซับซ้อนและคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึง
   

ธุรกิจขนส่งจะสามารถปรับตัวและเติบโตอย่างยืดหยุ่นท่ามกลางยุคที่ Omni-channel ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ได้อย่างไร?

DSC07667.JPG

จัดการกับความท้าทายด้านกำลังคน

 • ไต้หวันเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าถึง 6,600 คน ควบคู่ไปกับค่าแรงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • คลังสินค้าในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติหลายประเทศ ก็กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในด้านประสิทธิภาพและการจัดการ
   

ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่แรงงานมีความจำเป็นมาก วิธีการใดที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานได้บ้าง?

IT_edited(1).jpg

ปฏิวัติการดำเนินงานคลังสินค้า

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลังสินค้ากว่า 63% มาจากกระบวนการเบิกสินค้าตามคำสั่งซื้อ

 • คาดว่าภายในปี 2026 จะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ถึง 70% เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


เราจะสามารถนำเทคโนโลยี Logistics 4.0 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาผสานรวมกันเป็นโซลูชันด้านการขนส่งอัจฉริยะได้อย่างไรบ้าง?

v03(4).jpg

พร้อมรับอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • เพื่อให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงผสมผสาน "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เข้าด้วยกันมากขึ้น

 • อุตสาหกรรมโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมยังขาดการตระหนักถึงผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม เช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต


เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร คำนึงถึงความยั่งยืนของศูนย์โลจิสติกส์ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยสำหรับพนักงานได้อย่างไร?

top
cover.jpg

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของเอกสาร White Paper เวอร์ชันเต็ม

คุณรู้จัก ALP ได้อย่างไร?

ข้อความเกิดผิดพลาด

การส่งของคุณเสร็จแล้ว

bottom of page